Björkhagens förskola
Timjan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Jessica Robertsson

Redovisade uppgifter