Thule Förskola
Thule förskola avd Valle

Kommun: Kiruna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Anna Kvarnäs

Redovisade uppgifter