JENSEN förskola Hyllie Gård
Tegnér Blå

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Viktoria Henningsson

Redovisade uppgifter