Måsen
Tärnmåsen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Ann Eriksson

Redovisade uppgifter