Cymbalens förskola AB
Tamburinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Blazenka Kozul

Redovisade uppgifter

"Barnen beskriver hur vi med hjälp av Sopsamlarmonster återvinner våra sopor/avfall. Barnen är medvetna om att allt vi gör påverkar naturen. \"Kanske om vi återvinner så får vi jorden så att den är mindre varm. Siffrorna högst uppe är temperaturen på jorden nu och det är mycket\" 5 år (Bilden till höger)"

"Vi har lämnat ut material så att barnen tillsammans med sina vårdnadshavarna kan klistra klistermärke för varje återvunnen mjölkkartong. Vi har informerat vårdnadshavarna vad Kartongmatchen går ut på. Vi har mailat länken till första matchen i vårt veckobrev. På förskolan har vi alltid återvunnit tillsammans med barnen så detta är inget nytt för oss. Vi går regelbundet till återvinningsstation där vi tillsammans med barnen återvinner. Vi jobbar med Sopsamlarmonster Hässleholm Miljö AB. Det är PAPPIS som tar hand om kartonger. Vårt utvecklingsmål på förskolan är Hållbar utveckling"