Cymbalens förskola
Tamburinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Blazenka Kozul

Redovisade uppgifter

"Alla barnen har fått hem häftena som de har returnerat till oss på förskolan. Vi går regelbundet till Återvinnings station där vi tillsammans källsorterar. Allt från pappers förpackningar till plast, metall, glas, papper. Vi är också uppmärksammade på skräp i naturen som vi plockar upp under våra utevistelsen. Hittar vi pant sparar vi på den som vi sedan pantar tillsammans. "