Cymbalens förskola
Tamburinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Blazenka Kozul

Redovisade uppgifter