Furustugan
Tallen

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Eli Delvaty

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat med barnen om vikten att lära och inspirera många att både återvinna och att göra det på rätt sätt. Många idéer kom fram och barnen valde 3 designer för detta ändamål. (Från vänster till höger) Barnet som gjorde den första designen fokusera på vikten att platta till kartongerna. Därför har hen ritat fötterna och tassar som visar hur man gör. Barnet som designade den andra kartongen fokuserade på alla steg hen tar för att återvinna. ”Kanske är det nån som inte vet hur man gör”. Man sparar kartongerna hemma, går eller tar bilen till återvinningen och sist slänger man i rätt kärl. Den sista designen siktar till information om vad som händer när man återvinner. Barnet fokuserade på att visa kartongmassan. ” Det blir andra förpackningar”. "

"Tallens barn har samlat på drickskartonger både hemifrån och från förskolan. De har kollat på olika video om återvinning bland annat ”En liten film om återvinning” (https://youtu.be/qvCzCsjCqYI). Vi har pratat om hur och varför är det viktigt att återvinna kartongerna. Barnen var involverade i hela processen. De har plattat drickskartongerna så att kärlen får mera plats för MERA kartonger. Barnen har tagit kartongerna till återvinningsstationen och sorterat på rätt sätt, till och med plastkorkarna. Alla barn fick en ”tatuering” där de stolta visade hur bra de är att återvinna!"