Furustugan
Tallen

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Eli Delvaty

Redovisade uppgifter

"Tallens barn har samlat på drickskartonger både hemifrån och från förskolan. De har kollat på olika video om återvinning bland annat ”En liten film om återvinning” (https://youtu.be/qvCzCsjCqYI). Vi har pratat om hur och varför är det viktigt att återvinna kartongerna. Barnen var involverade i hela processen. De har plattat drickskartongerna så att kärlen får mera plats för MERA kartonger. Barnen har tagit kartongerna till återvinningsstationen och sorterat på rätt sätt, till och med plastkorkarna. Alla barn fick en ”tatuering” där de stolta visade hur bra de är att återvinna!"