Miklagårds förskola
Tåget

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Erica Willesgård

Redovisade uppgifter