Ulleviskolans grundsärskola
T1-3B

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskola, Förskoleklass

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Madeleine Pettersson

Redovisade uppgifter