Ullevi grundsärskola (Ämnesområden 1-2A)
T1-2A

Kommun: Lidköpings kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Veronica Nilsson

Redovisade uppgifter