Föräldrakooperativet Kryddan
Syskongrupp 1-5 år

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Agneta Frejdemark Sener

Redovisade uppgifter