Pingvins förskola
Syd

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Ulliz Andersson

Redovisade uppgifter