Svappavaara förskola
Svappavaara förskola

Kommun: Kiruna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Ingela Johansson

Redovisade uppgifter