Förskola Hamneda
Svampskogen

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Tina Drögemöller

Redovisade uppgifter