Skanörsförskola
Svalan

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Martina Isberg Olsson

Redovisade uppgifter