Myggenäs Skola
SU

Kommun: Tjörns kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Anna Löwenadler Hoffsten

Redovisade uppgifter

"Vi har arbetat på gruppnivå kring miljön, att vara klimatsmart, återvinna och växthuseffekten. Vi har tittat på filmer och arbetat med olika uppgifter inom detta. Eleverna har diskuterat och skapat egna affischer (A3) för att sprida sina kunskaper på skolan. Vi har startat en utmaning på skolan kring att minska \"matsvinnet\". Under några veckor ska vi tillsammans kämpa, äta upp vår mat, väga och dokumentera matsvinnets vikt. Försök till att åtminstone halvera vikten."

"Vi har arbetat på gruppnivå kring miljön, att vara klimatsmart, återvinna och växthuseffekten. Vi har tittat på filmer och arbetat med olika uppgifter inom detta. Eleverna har diskuterat och skapat egna affischer för att sprida sina kunskaper."