Nyborgens förskola
Storborgen 1

Kommun: Sigtuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Lillian Djurfelter

Redovisade uppgifter