Allegro förskola
Stora Trollet

Kommun: Tomelilla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Linda Jörgensen

Redovisade uppgifter