Spängerskolans Fritidshem
Stora Fritids

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Malin Kanatidou

Redovisade uppgifter