Gefle Montessoriskola
Stora fritids

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 64 st

Pedagogens namn: Ludmila Ivanova

Redovisade uppgifter