Källö förskola
Källö förskola

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 80 st

Pedagogens namn: Jessica Sund

Redovisade uppgifter