Stinsen Alsteråskolan
Stinsens Fritidshem

Kommun: Mönsterås kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Martina Elvingsson

Redovisade uppgifter