Granlo förskola
Stenens avdelning

Kommun: Sundsvalls kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Jenny Johansson

Redovisade uppgifter