Väppeby förskola
Staren

Kommun: Håbo kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Louise Lövstav

Redovisade uppgifter