Centrumskolan
Språkspåret

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Rebecka Wikström

Redovisade uppgifter