Kideus
Space

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Carola Persson

Redovisade uppgifter