Solvändans förskola
Solvändans förskola

Kommun: Borgholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Elisabeth Nilsson

Redovisade uppgifter