Igelbäckens förskola
Solvändan

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Shuyi Wang

Redovisade uppgifter