Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen
Solstrålen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Anna-Lena Sundelin

Redovisade uppgifter