Gunnilse skolväg 3
Solstrålen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Anna-Lena Sundelin

Redovisade uppgifter