Förskolan I Ur och Skur Solstrålen
Solstrålen

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Jessica Malm

Redovisade uppgifter