Love förskolan
solstrålen och regnbågen

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Vivian Nisan

Redovisade uppgifter