Äringsgatan 4A Solstrålen
Solstrålen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Annika Janefur

Redovisade uppgifter