Solrosens Förskola
Solrosens Förskola

Kommun: Lomma kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Malin Swenson

Redovisade uppgifter