Bolagsförskola
Solronen

Kommun: Kiruna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Doris Videhall

Redovisade uppgifter