Solventilsgatan 10
Solfångaren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Helia Mirsaeidi

Redovisade uppgifter