Förskolan Glimten
Solen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Nea Rappoun

Redovisade uppgifter