Kattarps förskola
Sockerbetan

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Jenny Voigt

Redovisade uppgifter