Fjordskolan
Snäckan3

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Johanna Johansson

Redovisade uppgifter