Korallen
Snäckan

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Gunley Westermark

Redovisade uppgifter