Kastvindsgatan 3 förskola
Smultron

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Sanela Bahtagic Rekic

Redovisade uppgifter