Smista förskola
Smista förskola

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 74 st

Pedagogens namn: Melina Persson

Redovisade uppgifter