Metallens förskola
Smaragden

Kommun: Finspångs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Malin Pettersson

Redovisade uppgifter