Lunneviskolan
Smaragden

Kommun: Grästorps kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Sara Westman

Redovisade uppgifter