Förskolan Småfolket I Ur och Skur
Småfolket

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Gunvor Karlsson

Redovisade uppgifter