Borgen
Sleipner

Kommun: Upplands Väsby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Susanne Ingendoh

Redovisade uppgifter