Förskolan Paletten
Skolsta

Kommun: Enköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lena Borgh

Redovisade uppgifter