Kattarps förskola
Skogsgömman

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Vildana Alagic

Redovisade uppgifter

"Tillsammans med barnen samlade vi olika dryckeskartonger från förskolan. Vi samtalade om varför är det bra att återvinna samt hur samt vi återvinner. Alla kartonger och plastlock sorterade vi var för sig. I vår närområde hittade vi en återvinningsstation där vi kunde kasta våra dryckeskartonger på ett miljövänlig sätt. "