Kattarps förskola
Skogsgömman

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Vildana Alagic

Redovisade uppgifter