EMMA-förskola
Skogsgläntan

Kommun: Gällivare kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Therese Nilsson

Redovisade uppgifter