Hästskons förskola
Skimmel

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Jinan Cheaib

Redovisade uppgifter

"Vi har samtalat kring vikten med återvinning i barngruppen. Återanvänt mjölkpaket och skapat med de på olika sätt. Utifrån våra samtal och skapande med barnen har vi ritat tre olika kampanj för att utmana och peppa folk att återvinna. "

"Barnen på Hästskons förskola har återvunnit 80 mjölkpaket hemma. På förskolan har vi efter varje mål sparat på mjölkpaket, när vi hade sparat 88 paket besökte vi förskolans miljöhus med en grupp barn för att återvinna paketen tillsammans. "