Hästskons förskola
Skimmel

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jinan Cheaib

Redovisade uppgifter