Mörtvägens förskola
Skeppet 3-5 år

Kommun: Hammarö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helene Rudström

Redovisade uppgifter