Sagans förskola
Skatan

Kommun: Älvkarleby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Micaela Liljeby

Redovisade uppgifter