FÖRSKOLAN PÄRLAN
Skalman

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Johan Arcini Olsson

Redovisade uppgifter