Skälby förskola
Skälby förskola

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Ralda Afram Chamun

Redovisade uppgifter